יעוץ מיסויי וכלכלי

משרדינו מעניק יעוץ בנושאי מיסוי ללקוחותיו בתחומים:

  • קביעת מבנה התאגדות מועדף (עצמאי/חברה, עוסק פטור/עוסק מורשה).
  • מפעל מוטב ומפעל מאושר לפי חוק עידוד השקעות הון.
  • ליווי בקבלת הלוואות בערבות מדינה.
  • מענה על שאלת היותו של אדם תושב ישראל אם לאו וההשלכות המיסויות בעניין.
  • חברי קיבוץ.
  • עובדים לפני פרישה, פריסת החלק החייב של פיצויי פיטורין, רצף קיצבה או רצף פיצויים והוצאת אישורים על נכוי במקור.

הוצאות פטור מנכוי במקור לבעלי מניות בגין דיבידנד כנגד הפסדים בשוק ההון שצברו באופן פרטי.