מבוא לתכנון מס, או איך לשלם פחות מיסים באופן חוקי

נתחיל בציטוט מתוך הוראת המחוקק: "…עם זאת, חייבת להיות מהות כלכלית לפעולות המבוצעות. עסקה המנוגדת לדפוסים כלכליים מקובלים או שאין בה היגיון כלכלי, היא מלאכותית…" (ההדגשה במקור)

לא סתם מודגשת המילה 'מלאכותית'. פקודת מס הכנסה עצמה כוללת מספר סעיפים הבאים להתמודד עם ניסיונות להימנע ממס בדרכים חוקיות לכאורה. הסעיף המרכזי הוא סעיף 86 לפקודה, הדן ב"עסקאות מלאכותיות". סעיף זה מעניק לפקיד השומה סמכות להתעלם מעסקאות מסוימות, גם אם הן בעלות תוקף משפטי מלא, וזאת במקרה שהפחתת המס, או ההימנעות ממס, מהוות אחת ממטרותיה העיקריות של העסקה.

דוגמא לעסקה מלאכותית (מקרה שקרה): חברה לגידול דגים צברה הפסדים בסכומים המגיעים לכמה מיליוני שקלים. מעבר להפסדים הצבורים, לא היו לה נכסים כלשהם. למרות זאת, רכש קבלן את החברה מידי בעליה והפעיל אותה כחברה קבלנית. ברור שבעסקה זו לא היה שום טעם מסחרי, למעט הרצון לנצל את הפסדיה הצבורים. במקרה זה קבע בית המשפט כי רכישת החברה הינה "עסקה מלאכותית", דבר שהביא לביטול קיזוז ההפסדים ולתשלום מס מלא על הרווחים שקוזזו.

הפעולה המינימאלית שעל כל בעל עסק לבצע באופן שוטף במהלך השנה, כחלק של הנהלת חשבונות שוטפת לפחות פעמיים בשנה, היא בדיקת תשלומי המיסים השוטפים (מס הכנסה וביטוח לאומי) לעומת חבות המיסים על פי הנתונים התקופתיים ועל פי  דוחות רווח והפסד תקופתיים. בדיקות אלה טובות ורצויות גם לך, כי הן מסייעות לך להבין את מיקומך בזירת הפעילות העסקית, ולתקן מהלכים כל עוד אפשרי ורצוי.

יש לבדוק את דוח הרווח וההפסד אחת למספר חודשים, לבצע תכנון מס באמצעות חישוב חבות המס הנובעת מהנתונים הנמצאים בו, ולבדוק אם התשלומים למס הכנסה ששולמו עד למועד הבדיקה תואמים את הנדרש, גבוהים או נמוכים מהנדרש. את התהליך הזה רצוי לעשות בעצה אחת עם אנשי מקצוע –  רואי חשבון או יועצי מס.

אם התשלומים ששילמת גבוהים מידי – ניתן לעצור את התשלומים ולהפחית מהם על פי הצורך.

ואם התשלומים ששילמת נמוכים מידי – רצוי להעלות  אותם כדי לא להגיע לסוף השנה עם חבויות מס שלא יהיה באפשרותך לעמוד בהן. ככלל, עדיף לא להיות חייב למס הכנסה סכומי כסף גבוהים, הצוברים ריביות והצמדות ועלולים להגיע לחובות כבדים. לא אחת בעלי עסקים שלא מכינים את עצמם לאפשרות של תשלום הפרשי מס, ומשקיעים את הרווחים באופן שלא מותיר בידם הון זמין, נתקלים בחומה בצורה של חובות לרשויות המס מבלי שקיבלו על כך התרעה ויכלו לפנות כספים לטובת תשלומי מיסים.